Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6423923
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Sprawy do załatwienia

Podatki i opłaty lokalne

 
INFORMATOR

 

Urząd Miejski

w Strzelnie

Opodatkowanie pojazdów osób fizycznych i prawnych podatkiem od środków transportowych

Data zatwierdzenia

25.01.2007

 

WYMAGANE  DOKUMENTY  DO  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

1.       Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 (druk do pobrania na stronie internetowej: www.mofnet.gov.pl , w biurze Nr 9 Urzędu Miejskiego w Strzelnie

2.       Załącznik (DT-1A) do deklaracji DT-1 (druk do pobrania na stronie internetowej: www.mofnet.gov.pl , w biurze Nr 9 Urzędu Miejskiego w Strzelnie

           

OPŁATY

·          Nie podlega opłacie.

 

MIEJSCE  ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW

 

Sekretariat Urzędu

88-320 Strzelno, ul. Cieślewicza 2

Telefon:                        052 318-22-00

Godziny przyjęć interesantów:

pn. - pt.            - 7.15 - 15.15

wt.                   - 8.00 - 16.00

 

OSOBY  DO KONTAKTU

 

1.       Grzegorz Sienkiewicz     – pok. nr 9       tel. 0-52 318-22-33

 

TERMIN  I  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA

·          Obowiązuje zasada samoopodatkowania – organ podatkowy sprawuje funkcję kontrolną w zakresie formalnym, merytorycznym, rachunkowym.

·          Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

·          Odwołanie nie przysługuje.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

·          art. 8,9,10 i 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami),

·          art. 21 § 1 pkt 1, art. 70 i art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO

DATA

Opracował:

Grzegorz Sienkiewicz

05.02.2007

Sprawdził:

Dorota Rawska

05.02.2007

Zatwierdził:

Andrzej Konieczka

 

05.02.2007

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Grzegorz Sienkiewicz

 

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

3434

Źródło:

Urząd Miejski

Ostatnia zmiana:

2007-02-06 09:00:20

Utworzony:

2007-02-05 09:49:49

Historia zmian


Sputnik Software