Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6905668
od 02 marca 2005Organy Gminy » Uchwały Rady Miejskiej » 2011 rok

XVI sesja Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 grudnia 2011 r.
Uchwały Rady Miejskiej w Strzelnie wraz z załącznikami podjęte na sesji w dniu 29-12-2011 r. stanowią załącznik do artykułu.

Lista załączonych plików      
Uchwała Nr XVI-132-2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jeziora Wielkie (80.6kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XVI-131-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz wzorów formularzy podatkowych (105.4kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XVI-130-2011 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko „Orlik 2012” przy Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego Strzelnie (357.3kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XVI-129-2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnym nr 259-10, położonej w Strzelnie przy ul. Topolowej ... (91.9kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XVI-128-2011 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy na okres do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (118.9kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XVI-127-2011 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat (116.7kB) pobierz pokaż
Załącznik graficzny do Uchwały nr XVI-126-2011 (242.9kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XVI-126-2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Strzelno (107kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XVI-125-2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Strzelna (88.4kB) pobierz pokaż
Uchwała NR XVI-124-2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (292.2kB) pobierz pokaż
Załącznik do Uchwały Nr XVI-123-2011 Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok (583.2kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XVI-123-2011 w sprawie uchwalenia Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok (85.2kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XVI-122-2011 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Strzelnie na rok 2012 (67.6kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XVI-121-2011 w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2012 (72.2kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XVI-120-2011 w sprawie planu pracy komisji rozwoju gospodarczego, ładu, porządku publicznego i spraw bezrobocia na rok 2012 (81.6kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XVI-119-2011 w sprawie planu pracy komisji finansów i budżetu na rok 2012 (83.3kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XVI-118-2011 w sprawie planu pracy komisji zdrowia, opieki społecznej, oświaty, kultury oraz kultury fizycznej sportu na 2012 rok (82kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XVI-117-2011 w sprawie planu pracy komisji rolnej, ochrony środowiska, mienia komunalnego i mieszkalnictwa na rok 2012 (80.7kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XVI-116-2011 w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Strzelnie do Kapituły Tytułu Strzelnianina Roku (85kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XVI-115-2011 zmieniająca uchwałę Nr VI-31-2011 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2011– 2020 (662.6kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XVI-114-2011 zmieniająca uchwałę Nr VI-30-2011 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2011 rok (3.4MB) pobierz pokaż

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1465

Źródło:

Maria Nalazek

Ostatnia zmiana:

2012-01-16 14:15:58

Utworzony:

2012-01-16 10:43:50

Historia zmian


Sputnik Software