Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6905627
od 02 marca 2005Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania

Gmina Strzelno zakończyła projekt pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej"

 

    Gmina Strzelno zakończyła projekt pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.”
Całkowita wartość projektu wyniosła 587 399,97 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 364 402,48 zł.
    Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Rozpoczęcie realizacji projeku nastapiło w dniu 01 kwietnia 2010 r. natomiast  zakończenie  29 maja 2015r.

 

Redaktor:

Adam Czaplicki

Ilość wyświetleń:

1015

Źródło:

Adam Czaplicki

Ostatnia zmiana:

2015-06-01 09:51:11

Utworzony:

2015-06-01 07:26:57

Historia zmian


Sputnik Software