Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6896579
od 02 marca 2005Informator » Zagospodarowanie terenu Gminy

Zagospodarowanie terenu

RODZAJ GRUNTU

POWIERZCHNIA

[ha]

% W OGÓLNEJ POWIERZCHNI GMINY

Użytki rolne ogółem

12 268

66,21

Grunty leśne razem

4 621

24,94

Grunty pod wodami razem

331

1,79

Pozostałe grunty

1 308

7,06Gmina Strzelno zalicza się do gmin o charakterze rolniczym - zgodnie z ewidencją gruntów Urzędu Miejskiego w Strzelnnie użytki rolne zajmują ok. 66 % ogólnej powierzchni gminy.

Pomimo tak dużego rolniczego wykorzystania gruntów w użytkowaniu tego terenu silnie zaznacza się dość duży stopień zalesienia gminy – blisko 25 %. Grunty leśne nie są rozproszone po terenie gminy, a zajmują one zwarty kompleks w południowej jej części.


Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

23490

Źródło:

Urząd Miejski

Ostatnia zmiana:

2006-04-05 12:16:04

Utworzony:

2006-01-05 08:09:42

Historia zmian


Sputnik Software