Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6905684
od 02 marca 2005Informator » Ludność

Demografia

Na terenie Miasta i Gminy Strzelno zamieszkuje 12 411 osób, z czego ok. 49 % ludności gminy na stałe zameldowana jest w mieście Strzelno.

Gęstość zaludnienia na tym terenie wynosi około 67 mieszkańca/km2, co daje wartość zbliżoną do wartości dla powiatu (70 Mk/km2) i mniejszą od analogicznego wskaźnika dla województwa (115 Mk/km2).

Sieć osiedleńcza Miasta i Gminy Strzelno wskazuje na zdecydowaną koncentrację ludności w ośrodku miejskim. Związane jest to zarówno z położeniem miasta na trasie komunikacyjnej pomiędzy Mogilnem a Kruszwicą oraz Inowrocławiem, a także z funkcją miasta jako siedziby gminy i koncentracją większych podmiotów usługowych (sklepy, banki, poczta, szkoły, urzędy, przychodnie i inne).

W latach 1995-2003 zaznaczył się 16 %-owy spadek ludności w wieku przedprodukcyjnym. Widoczny jest również ujemny trend przyrostu naturalnego. Tendencje takie świadczą o procesie starzenia społeczeństwa. Można przypuszczać, że w latach kolejnych może nastąpić nieznaczny regres liczby ludności związany w głównej mierze z ujemną tendencją przyrostu naturalnego niż migracją ludności lub też poziom liczby ludności ustabilizuje się na kilka kolejnych lat.

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

25199

Źródło:

Grzegorz Sienkiewicz

Ostatnia zmiana:

2006-01-05 08:18:29

Utworzony:

2006-01-05 08:17:01

Historia zmian


Sputnik Software