Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6896568
od 02 marca 2005Jednostki Organizacyjne » OSP w Strzelnie

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelnie
 
    Ochotnicza Straż Pożarna  
    88-320 Strzelno, ul. Słoneczna 6  
    (52) 31-89-208  
     strona internetowa : http://ospstrzelno.pl  
     
       
       
    Opis działalności:  
    Zadaniem OSP jest :
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi,
2) branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk,
3) uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie p.pożarow.
4) branie udziału w obronie cywilnej
5) rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu,
6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu Ochotniczej Straży Pożarnej.

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

22942

Źródło:

Urząd Miejski

Ostatnia zmiana:

2007-03-16 11:55:34

Utworzony:

2007-01-15 11:54:49

Historia zmian


Sputnik Software