Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6896576
od 02 marca 2005Jednostki Organizacyjne » MGOKiR

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji

1.1.Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie
ul. Gimnazjalna 26
88 – 320 Strzelno
tel/fax ( 052) 3 189 218
e-mail: kulturastrzelno@op.pl

2. Profile działalności :
2.1. W zakresie Kultury :
2.1.1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2.1.2. Gromadzenie i dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury,
2.1.3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
2.1.4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
2.1.5. Rozpoznawanie i rozbudzanie zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
2.1.6. Organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych, patriotycznych i okolicznościowych,
2.1.7. Współdziałanie z innymi instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa,
2.1.8. Doskonalenie form i metod pracy kulturalnej,

2.2. Zakresie rekreacji :
2.2.1. Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku społeczeństwa,
2.2.2. Rozbudzanie zainteresowań rekreacyjnych, sportowych i turystycznych,
2.2.3. Organizowanie imprez, turniejów i rozrywek sportowo-rekreacyjnych,
2.2.4. Organizowanie obozów, kolonii i wycieczek krajoznawczych,

3. Sekcje oraz koła zainteresowań działające przy MGOKiR:
3.1. Dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne - NADZIEJA, AGARD, GAJA
3.2. Nauka gry na gitarze,
3.3. Sekcja sportowo rekreacyjna piłki siatkowej MGOKiR Strzelno,
3.4.Klub seniora i zespół wokalny klubu seniora ,, KUJAWIANKA ’’
3.5. Zespół taneczny ,,FENIX”
3.6. Stowarzyszenie Miłośników Wędkarstwa i Ochrony Środowiska,

Skład:

Andrzej Beliński
dyrektor
(052) 31-89-218

Ludwika Pułkownik
gł. księgowa
(052) 31-89-218

Wojciech Przybylski
pracownik obsługi
(052) 31-89-218

Piotr Lewandowski
instruktor
(052) 31-89-218

Piotr Dubicki
instruktor
(052) 31-89-218

Krzysztof Kotecki
instruktor
(052) 31-89-218


Růžena Gręzicka
sprzątaczka
Lista załączonych plików      
oswiadczenie majatkowe Dariusz Kurzawa (254.7kB) pobierz    
oswiadczenie majatkowe za 2004 rok Dariusz Kurzawa (60.5kB) pobierz pokaż
oświadczenie majątkowe za 2005 rok Dariusz Kurzawa (235kB) pobierz pokaż
oświadczenie majątkowe za 2006 rok Dariusz Kurzawa (327.4kB) pobierz pokaż
Andrzej Beliński oświadczenie majątkowe za 2007 rok (655.7kB) pobierz    
Zofia Nowak Paczkowska oświadczenie majątkowe za 2007 rok (655.8kB) pobierz    

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

7676

Źródło:

Urząd Miejski

Ostatnia zmiana:

2010-01-21 07:32:52

Utworzony:

2004-06-16 13:29:18

Historia zmian


Sputnik Software