Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6896634
od 02 marca 2005
Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu


Ogłoszenia Urzędu
 drukuj zawartość tabeli
Ogłoszenie Burmistrza Strzelna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego »

Zarządzenie Burmistrza Nr 83/2014 z dnia 5 października 2014 r. »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działek rolnych położonych w m. Sławsko Dolne, gm. Strzelno »

Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 29.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Łąkie w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości " Przyjezierze Letniskowe" »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości " Przyjezierze Letniskowe" »

Unieważnienie ogłoszenia Burmistrza Strzelna na przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek rolnych położonych w m. Sławsko Dolne, gm. Strzelno »

Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 25 września w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działek rolnych położonych w m. Sławsko Dolne, gm. Strzelno. »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek rekreacyjnych położonych w Przyjezierzu, obręb Miradz »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 9 września 2014 r. RR.6733.3.2014 »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 11 września 2014 r. RR.6733.8.2014 »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 22 sierpnia 2014 r. RR.6733.5.2014 »

Zarządzenie Burmistrza Strzelna Nr 71/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. »

Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 13 sierpnia 2014 r. »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 17 lipca 2014 r. RR 6720.1.2011.2014 »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 11 lipca 2014 r. RR.6733.7.2014 »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 11 lipca 2014 r. RR.6733.6.2014 »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 03 lipca 2014 r. RR.6733.4.2014 »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 02 lipca 2014r. RR.6733.2.2014 »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 03 lipca 2014 r. RR.6733.5.2014 »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna »

XLIX sesja Rady Miejskiej w Strzelnie »

Terminy zebrań wiejskicj czerwiec 2014 r. »

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie w tym: dane o projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 21 maja 2014 r. RR.6733.4.2014 »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 20 maja 2014 r. RR.6733.3.2014 »

Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, od oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »

XLVII sesja Rady Miejskiej w Strzelnie »

Terminy zebrań wiejskiech kwiecień, maj, czerwiec 2014 r. »

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelno z dnia dnia 25 marca 2014 r. RR.6720.1.2011 »

Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »

XLVI sesja Rady Miejskiej w Strzelnie »

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu oraz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku użytkowym położonym w m. Młyny, gm. Strzelno »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż Prawa użytkowania wieczystego »

XLV sesja Rady Miejskiej w Strzelnie »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko »

Informacja o konsultacji z mieszkańcami Gminy Strzelno dotyczącymi odłączenia Gminy Strzelno od Powiatu Mogileńskiego i przyłączenia jej do Powiatu Inowrocławskiego »

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lutego 2014 r. o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2014 - 2018 »

XLIV/2014 uroczysta sesja Rady Miejskiej w Strzelnie »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 29 stycznia 2014 r. RR.6733.9.2013 »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 28 stycznia 2014 r. RR.6733.10.2013 »

Zezwolenie na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Strzelno »

Informacja »

Informacja o konsultacji z mieszkańcami Gminy Strzelno dotyczącymi odłączenia Gminy Strzelno od Powiatu Mogileńskiego i przyłączenia jej do Powiatu Inowrocławskiego »

Informacja »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 03 stycznia 2014 r. RR.6733.1.2014 »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna dnia 18 grudnia 2013 r. RR.6733.10.2013 »

XLII sesję Rady Miejskiej w Strzelnie »

Ogłoszenie Burmistrza Strzelna »

XLI/2013 sesja nadzwyczajną Rady Miejskiej w Strzelnie »

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w budynku mieszkalno - użytkowym położonym w miejscowości Bożejewice, gm. Strzelno »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż Prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego domkiem letniskowym w Przyjezierzu »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu oraz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku użytkowym położonym w m. Młyny, gm. Strzelno »

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego »

Ogłoszenie Burmistrza Strzelna »

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Strzelnie »

Ogłoszenie dla mieszkańców Strzelna »

Zarządzenie Nr 54-2013 Burmistrza Strzelna z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »

Zarządzenie Nr 53-2013 Burmistrza Strzelna z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »

Ogłoszenie Burmistrza Strzelna »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 22 sierpnia 2013 r. RR.6733.7.2013 »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 22 sierpnia 2013 r. RR.6733.8.2013 »

Zarządzenie Nr 48/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko »

XXXVI/2013 sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Strzelnie »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 16 lipca 2013 r. RR.6733.7.2013 »

Ogłoszenie o przetargu - Burmistrz ogłasza przetarg ustnym nieograniczony na dzierżawę części gruntu pod garaże w Strzelnie »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 18 czerwca 2013 r. RR.6733.2.2013 »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 18 czerwca 2013 r. RR.6733.1.2013 »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 17 czerwca 2013 r. RR.6733.5.2013 »

Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »

XXXV sesja Rady Miejskiej w Strzelnie »

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko »

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 15 maja 2013 r. RR.6733.6.2013 »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 02 maja 2013 r. RR.6733.3.2013 »

Informacja dla wszystkich kontrahentów współpracujących z Gminą Strzelno »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 22 kwietnia 2013 r. RR.6733.5.2013 »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 10 kwietnia 2013 r. RR.6733.4.2013 »

Burmistrza Strzelna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek rekreacyjnych położonych w Przyjezierzu, obręb Miradz, gm. Strzelno »

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Strzelnie »

Ogłoszenie o przetargu »

Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 7 marca 2013 r. »

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dnia 15 lutego 2013 r. »

XXXII sesja Rady Miejskiej w Strzelnie »

XXXI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Strzelnie »

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko »

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko »

Zarządzenie Nr 73/2012 Burmistrza Strzelna z dnia 20 listopada 2012 r. »

Rejestracja dzialaności w zakresie dostaw bezposrednich »

Zarządzenie nr 37/2012 Burmistrza Strzelna z dnia 16 lipca 2012 r. »

Zarządzenie nr 36-2012 Burmistrza Strzelna z dnia 3 lipca 2012 r. »

Ogłoszenie o przetargu »

Burmistrz Strzelna ogłasza drugi przetarg na sprzedaż »

Terminy zebrań wiejskich w maju 2012 roku »

Burmistrz Strzelna ogłasza przetarg na sprzedaż »

Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Strzelna z dnia 16 kwietnia 2012r. »

Zebranie wiejskie dla wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Bożejewice »

Zarządzenie Nr 121-2011 Burmistrza Strzelna z dnia 30 grudnia 2011 r. »

Zarządzenie Nr 120-2011 Burmistrza Strzelna z dnia 30 grudnia 2011 r. »

Ogłoszenie o przetargu »

Zarządzenie Nr 119/2011 Burmistrza Strzelna z dnia 13 grudnia 2011r. »

Zarządzenie Nr 118/2011 Burmistrza Strzelna z dnia 13 grudnia 2011r. »

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 października 2011 r. »

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 października 2011 r. o wydaniu decyzji zmieniającej w części decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej »

Ogłoszenie o przetargu »

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury »

Ogłoszenie o przetargu »

Ogłoszenie o przetargu »

Ogłoszenie o rokowaniach »

Informacja w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Strzelno. »

Ogłoszenie o sprzedaży Strzelno 953/3 »

Ogłoszenie o sprzedaży Książ »

Ogłoszenie o przetargu »

Ogłoszenie o sprzedaży Ciechrz 53/1 »

Ogłoszenie o sprzedaży Ciechrz 48 »

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej »

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2009 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy i wzmocnienia drogi krajowej nr 62 na odcinku Strzelno - Kobylniki »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do Parlmentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r. »

Zarządzenie Burmistrza Strzelna w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego »

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki rekreacyjnej w Przyjezierzu »

Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Strzelna na dzierżawę lokalu użytkowego w Strzelnie »

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki rekreacyjnej w Przyjezierzu »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. »

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 16 lipca 2013 r. RR.6733.8.2013 »

Sputnik Software