Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6905680
od 02 marca 2005
Organizacje pozarządowe » Konkursy dla orgnizacji pozarządowych


Konkursy dla orgnizacji pozarządowych
 drukuj zawartość tabeli
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego z zakresu profilaktyki uzależnień oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Strzelno w 2014 r. »

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe z budżetu Gminy Strzelno działalności klubów sportowych w 2014 roku »

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego »

Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe z budżetu Gminy Strzelno działalności klubów sportowych w 2014 roku »

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe z budżetu Gminy Strzelno działalności klubów sportowych w 2013 roku »

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego z zakresu profilaktyki uzależnień oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Strzelno w 2013 r. »

Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe z budżetu Gminy Strzelno działalności klubów sportowych w 2013 roku »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. w Gminie Strzelno »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. w Gminie Strzelno »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. w Gminie Strzelno - zmiana do działania 2 »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. w Gminie Strzelno »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. w Gminie Strzelno »

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego w zakresie z zakresu profilaktyki uzależnień oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Strzelno w 2011 r. »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 rok w Gminie Strzelno »

"Nasza wieś naszą szansą" »

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego »

Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe z budżetu Gminy Strzelno działalności klubów sportowych w 2018r. »

Sputnik Software