Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6896597
od 02 marca 2005Jednostki Organizacyjne » Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie

Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie

Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie
ul. Rynek 19
88-320 Strzelno
tel.(052) 31-89-691


Zofia Nowak - Paczkowska
Dyrektor
(52) 31-89-691

Wiesław Woźnica
bibliotekarz
(52) 31-89-691

Iwona Woźniak
bibliotekarka
(52) 31-89-691

Do zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej oraz współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo – badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy,
6) popularyzowanie czytelnictwa oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego i gospodarczego gminy,
7) współdziałanie z innymi bibliotekami i organizacjami w zakresie wymiany informacji i materiałów w celu rozwijania czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,
8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki.


Przy bibliotece działają:
- Klub Miłośników Rozrywek Umysłowych "Atena"
- koło modelarstwa kartonowego ( spotkania w piątki o 16.00, prow. W.Woźnica)
- koło rękodzieła artystycznego (spotkania w środy o 16.00)
- koło miłośników muzyki poważnej ( spotkania w środy 19.00, prow. P.Barczak)
Ponadto we wtorki w godzinach 9.00-12.00 spotykają się;
- Związek Emerytów i Rencistów
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych


Godziny otwarcia:
Pon.   8.00-17.00
Wt.     8.00-20.00
Śr.      8.00-20.00
Czw   8.00-17.00
Pt.      8.00-17.00
Sob.  9.00-12.00

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

14992

Źródło:

Piotr Łuczak

Ostatnia zmiana:

2010-01-20 07:38:18

Utworzony:

2010-01-18 07:35:35

Historia zmian


Sputnik Software