Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6896658
od 02 marca 2005
Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych{ Podkategorie }
 drukuj zawartość tabeli
Przebudowa oraz Nadbudowa budynku wielorodzinnego w Strzelnie przy ulicy Michelsona 59 (2) »

Wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornym (2) »

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Młynach (2) »

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (2) »

Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (4) »

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzelnie (6) »

Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w miejscowości Witkowo (1) »

Remont budynku byłego kina ,,Kujawianka” obecnie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji (4) »

Zakup autobusu szkolnego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Strzelno (2) »

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Strzelnie (1) »

Zakup ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP w Strzelnie (1) »

Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelnie (5) »

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wr (1) »

Odbudowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Ciechrzu (2) »

Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie (1) »

Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach (3) »

Wyposażenie w pomoce naukowe Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie (2) »

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Strzelnie (3) »

Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania (4) »

Budowa sieci wodociągowej Ciechrz-Rzadkwin wraz z wymianą istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rzadkwin (2) »

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Strzelnie (1) »

Remont ulicy Topolowej w Strzelnie (2) »

Modernizacja instalacji napowietrzania dla oczyszczalni ścieków w Strzelnie wraz z wymianą pomp w przepompowni centralnej (1) »

Mogileńskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego (1) »

Budowa świetlicy wiejskiej w Wymysłowicach (1) »

Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich (1) »

Wymiana stolarki okiennej, remont dachu i kominów, docieplenie poddasza, adaptacja pomieszczenia na jadalnię w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie (3) »

Monitoring w Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie (1) »

Samochód dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie (1) »

Twoja szansa (1) »

Radosna szkoła (1) »

Przebudowa drogi gminnej o numerze 140306C w m. Bławaty (3) »


Sputnik Software