Urzad Miejski Strzelno
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Informator » Zagospodarowanie terenu Gminy

Zagospodarowanie terenu

RODZAJ GRUNTU

POWIERZCHNIA

[ha]

% W OGÓLNEJ POWIERZCHNI GMINY

Użytki rolne ogółem

12 268

66,21

Grunty leśne razem

4 621

24,94

Grunty pod wodami razem

331

1,79

Pozostałe grunty

1 308

7,06Gmina Strzelno zalicza się do gmin o charakterze rolniczym - zgodnie z ewidencją gruntów Urzędu Miejskiego w Strzelnnie użytki rolne zajmują ok. 66 % ogólnej powierzchni gminy.

Pomimo tak dużego rolniczego wykorzystania gruntów w użytkowaniu tego terenu silnie zaznacza się dość duży stopień zalesienia gminy – blisko 25 %. Grunty leśne nie są rozproszone po terenie gminy, a zajmują one zwarty kompleks w południowej jej części.


Redaktor: Grzegorz Sienkiewicz Źródło: Urząd Miejski
Utworzony: 2006-01-05 08:09:42 Ostatnia zmiana: 2006-04-05 12:16:04