Urzad Miejski Strzelno
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Edukacja » Uczeń na wsi

Program PFRON - Uczeń na wsi
Program PFRON - Uczeń na wsi

    Burmistrz Strzelna informuję, że Gminy Strzelno wyraziła gotowość realizacji obszaru A pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Jednocześnie informuję, że przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych z terenów wiejskich będzie trwało do dnia 30 września 2009 r.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Strzelnie pok. nr 7 – sekretariat.
    Dodatkowe informacje w Urzędzie Miejskim w Strzelnie pokój nr 17 lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl.


Lista załączonych plików      
Wniosek (893.5kB)        
Oświadczenie o dochodach (50kB)        
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (25kB)        
Redaktor: Piotr Łuczak Źródło: Andżelika Kulczycka
Utworzony: 2009-08-01 08:26:17 Ostatnia zmiana: 2009-08-01 08:29:48