Urzad Miejski Strzelno
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Organizacje pozarządowe » Konsultacje

Konsultacje

KONSULTACJE

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Programu współpracy Gminy Strzelno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014".

Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2 88-320 Strzelno  lub drogą mailową na adres andzia@strzelno.pl . do dnia 20 września 2013 r. na załączonym formularzu.

Lista załączonych plików      
Program Współpracy Gminy Strzelno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego ... (131.5kB)        
Redaktor: Piotr Łuczak Źródło: Andżelika Kulczycka
Utworzony: 2013-09-10 14:45:51 Ostatnia zmiana: 2013-09-11 09:27:23