Urzad Miejski Strzelno
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Organizacje pozarządowe » Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

Stowaryszenie Pomocna Dłoń
 
    Stowarzyszenie działa od 2011 roku w budynku SOSW w Strzelnie. Jego głównym celem działalności jest pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ubogim z terenu miasta i gminy Strzelno. Organizacja podejmuje również działania mające na celu upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Działania stowarzyszenia skierowane są także na pomoc materialną i finansową dla placówek oświatowych, w szczególności placówki kształcącej dzieci niepełnosprawne. 
Poprzez realizację wszelkich zadań konkursowych powierzanych przez organy publiczne staramy się między innymi propagować walory turystyczne naszego regionu, jednocześnie dbając o podtrzymywanie postaw patriotycznych wśród beneficjentów naszych działań. Od 2012 roku systematycznie współpracujemy z Izbami Celnymi z terenu całego kraju w celu pozyskiwania nieodpłatnego odzieży, obuwia jak również sprzętu komputerowego. 
Zarząd Stowarzyszenia w grudniu 2015 roku powołał do życia klub sportowy KS Strzelno, w ramach którego funkcjonują sekcja siatkówki i sekcja turystyki rowerowej.
W październiku 2016 roku Stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego.
Zarząd naszego Stowarzyszenia aktywnie współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami z terenu gminy Strzelno (PTTK Oddział Strzelno, MGOKiR Strzelno, MGOPS Strzelno, Miejska Bibliotek Publiczna w Strzelnie), powiatu mogileńskiego czy województwa. 
Jesteśmy otwarci na wszelkie nowe formy współpracy.

Redaktor: Adam Czaplicki Źródło: Adam Czaplicki
Utworzony: 2016-11-07 07:50:06 Ostatnia zmiana: 2016-11-07 07:54:49